Zasada działania LED

wtorek, 18 czerwiec 2013 kl. 09:42

Diody LED działają w oparciu o zjawisko rekombinacji nośników ładunku. Obrazowo można powiedzieć, że dioda LED składa się z dwóch obszarów półprzewodnika, w których ciągle znajduje się mnóstwo elektronów. W jednym z tych obszarów swobodne elektrony, które są nośnikami prądu posiadają ze swojej natury wyższy poziom energii, czyli są na wyższym paśmie energetycznym lub na wyższej orbicie. Stosując określenia fachowe znajdują się na obszarze typu n. W drugim obszarze elektrony nazywane są nośnikami dziury, posiadają niższą energię i są na niższej orbicie. Książkowo określany jest jako obszar typu p. W momencie podłączenia diody LED do napięcia elektrony wprawiane są w ruch. Gdy elektron o wyższej energii przechodzi do obszaru o niższej energii oddaje część swojej energii w postaci kwantu światła. Ilość energii, która zamieniana jest na światło zależy od odległości orbit i różnicy energii. Im większa odległość tym większa ilość energii jest oddawana. Z ilością oddawanej energii związana jest barwa emitowanego światła. Mniejsze porcje energii emitują podczerwień, światło czerwone, pomarańczowe lub żółte. Większe ilości energii pozwalają na uzyskanie koloru zielonego, niebieskiego oraz ultrafioletowego.

W przypadku podłączenia diody do prądu elektrycznego, świeci ona dzięki zjawisku nazwanym luminescencją. Najefektywniejsza jest wtedy, gdy rekombinacja swobodnych nośników jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia. Intensywność świecenia zależy od wartości doprowadzonego prądu

 
Admin |
  • 1


Reklama

Szukaj

Strony

Archiwum

Lista Tagów